České korunovačné klenoty

České korunovačné klenoty sú cenná zbierka predmetov, ktoré sa udeľovali pri korunovácii českých kráľov. Tieto predmety označované ako Svätovítskej poklad, slúžili tiež českým kráľom ako odznak (insígnie) ich moci a vlády.

Zbierka obsahuje tieto predmety - Svätováclavskou korunu, kráľovské jablko, kráľovské žezlo a tiež puzdrá na korunu, jablko a žezlo. Podušku pod korunu, korunovačný plášť s hermelínovými doplnkami, štólu, pás a manipul. Spoločne sa s korunovačnými klenotmi býva vystavovaný obradný korunovačný meč svätého Václava a zlatý relikviárový kríž. V roku 1962 boli korunovačné klenoty vyhlásené českou národnou kultúrnou pamiatkou. Sú uložené v Korunnej komore chráme svätého Víta v Prahe.

Image result for české korunovační klenoty

Svatováclavská koruna

Karol IV. nechal Svätováclavskou korunu zhotoviť k svojej korunovácii českým kráľom v rokoch 1345 až 1346. To robí zo Svätováclavskej koruny štvrtú najstaršiu korunu v Európe. Korunu si môžeme predstaviť ako čelenku, zloženú zo štyroch dielov. Koruna je zliata zo zlata o rýdzosti 22 karátov. Na korune môžeme nájsť komponenty spájajúce tieto štyri diely, tieto komponenty sú dva pásy zo zlata o nižšej rýdzosti a to 20 karátov. Pásy (Kamari) v mieste svojho kríženia sú osadené krížom a sú posadené dvojicami 30 zelených rubínov a smaragdov. Kríž nesie latinský nápis "Hic est spina de corona Domini" čo v preklade znamená "tu jest tŕň z koruny Pána". Keďže na vrchol kríža mal byť umiestnený tŕň z koruny Ježiša Krista. Či to tak naozaj bolo, môžeme dnes iba špekulovať. Koruna s hmotnosťou 2,358 kg je poriadnym šperkárskymi skvostom. Celkovo je osadená 96 drahokamy a 20 perlami. Niektoré z ich drahokamov patrí k tým najväčším na svete.

Image result for české korunovační klenoty

Kráľovské jablko

Jablko bolo vytvorené pre kráľa Ferdinanda I. Habsburského v roku 1527. Jablko váži 780g a je zhotovené z 18 karátového zlata. Na jablku je usadený kríž. Jablko s krížom má celkovú výšku 22cm a priemer 11,9cm. Celkovo je osadené 8 zafíry, 6 spinely a 31 perlami. Pod krížom môžeme nájsť latinský nápis DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT v preklade - Pane, z tvojej moci raduje sa kráľ a z pomoci tvojej jasá. Na zadnej časti kríža sa nachádza ďalšia latinský nápis - DEUS CELUS REGNAT ET REGES TERRE - v preklade - Boh vládne nebesiam a králi krajine.

Image result for české korunovační klenoty

Kráľovské žezlo

Žezlo bolo tiež zhotovené pre kráľa Ferdinanda I. Habsburského. Tento pozoruhodný klenot je zhotovený z 18 karátového zlata. Váha činí 1013g a dĺžka 67cm. Žezlo je opäť náramne zdobené a to 62 perlami 5 spinely 4 zafíry. Celé žezlo sa skladá zo štyroch častí.

Image result for české korunovační klenoty

Korunováci plášť

Korunováci plášť bol zhotovený až pre korunováciu Ferdinanda II. Na kráľa českého v roku 1617, plášť bol následne používaný na korunováciu českých kráľov až do roku 1836. Kráľ bol do plášťa oblečený na začiatku korunovacího obradu, potom v ňom prijímal od arcibiskupa ostatné kráľovské insígnie. Plášť je zhotovený z hodvábneho červeného materiálu zvaného zlatohlav a je lemovaný kožušinou z hranostaja, čiže hermelínom. Plášť je uložený oddelene od ostatných klenotov.

Image result for české korunovační klenoty plášť