Význam symbolu – Krížik

Ľudia sa čím viac uchyľujú k niečomu hmotnému, čo by im ukázalo tú správnu cestu životom. Potrebujú nájsť svoje šťastie tam, kde by ho nikto nečakal. Dennodenne nosíme svoj obľúbený prívesok na krku a pritom ani netušíme, čo sa za ním ukrýva. Poodhaľme spolu mysteriózne rúško tajomstva symbolu krížika, ktorý má hlboké korene a veľký vplyv v histórií sveta ako ho poznáme.

 • Čo symbolizuje krížik a aký je jeho pôvod?

Symbol má vždy mnoho významov a každým novým obdobím nadobúda nové konotácie. Nie je to len znak, ktorý splýva so svojím jediným významom, ale mnohoznačné znamenie, ktoré predstavuje pre každého inú ideu. Od nepamäti nám slúžia symboly ako pomôcky či totemy našej viery.

Krížik sa často spája s kresťanskou vierou a ukrižovaním Ježiša Krista, ktorý sa obetoval za hriechy ľudstva. Predstavuje utrpenie, mučenie, obetu, bolesť, strach a spásu. To je všeobecná mienka pôvodu a významu krížika. Málokto však vie, že kríž má aj staršie a hlbšie významy. Predstavuje spojenie dvoch protikladných síl. Vodorovná línia krížika je prastarým znamením stability, pokojnej hladiny či horizontu. Vertikálna línia naopak vyjadruje gravitačnú silu, ktorá pôsobí na všetko na Zemi. Spojením týchto dvoch línií vyjadruje transcendenciu. Vzniká kríž ako spojenie božského a ľudského sveta, bez ktorého by život nemohol existovať.

Kríž môžeme interpretovať aj na základe symbolizmu štyroch ramien. Kúzelné číslo štyri môže mať veľa konotácií. Štyri ročné obdobia, štyri svetové strany, štyri živly alebo štyri mesačné fázy. Každý krížik má svoju špecifickú podobu a špecifický význam:

 1. Dvojkríž s jedným kratším a jedným dlhším ramenom - typické zdvojenie ramien odkazuje na veľkosť Konštantínopolu a Byzancie. Dolné rameno môžeme interpretovať ako utrpenie a smrť a horné rameno ako vzkriesenie. Ďalšie významy môžeme hľadať medzi jednotlivými ramenami, jedno symbolizuje svetskú a druhé cirkevnú moc. Samotný dvojkríž je aj symbolom Slovenskej republiky ako pocta sv. Cyrilovi a Metodovi za ich zásluhy a prínos nášmu kraju.
 2. Keltský kríž predstavuje symbol slnka. Jeho ramená spája kruh, ktorý v keltskej mytológií znázorňuje slnko, ktoré uctievali ako božstvo. Môže taktiež vyjadrovať symbol jednoty a plodnosti. V kresťanskom preklade odkazuje na Krista ako začiatok a koniec sveta. Jeho najdôležitejší preklad je triumfálne víťazstvo nad smrťou, ktoré bolo základom keltskej viery.
 3. Kotvový rovnoramenný kríž s rozštiepenými a zahnutými koncami symbolizuje znak viery a nádeje.
 4. Koptský kríž je v tvare písmena T. Na vrchu je oval v tvare kvapky. V egyptskej symbolike znamená života a nesmrteľnosť. Kresťanstvo si tento symbol prevzalo a stal sa znakom samotnej prítomnosti Krista, jeho sily a jeho vľúdnosti voči svetu. Znázorňuje nesmrteľnosť duše, posmrtnú blaženosť a ochranu voči všetkému zlému.
 5. Kríž Tau  má korene, ktoré siahajú až do semitského pôvodu, odkiaľ prenikol do ďalších kultúr. Tau - prvé písmeno Tóry - symbolizuje plnosť zákona, ktorý prináša spásu. Predstavuje symbol sv. Trojice, lásky ku krížu, milosrdenstva, nasledovania Krista a služby chorým a trpiacim. Prináša posolstvo, podľa ktorého sa spása dotýka všetkých národov. Podľa mnohých proroctiev, budú spasení tí, ktorí nosia Tau vo svojom srdci. Tau má pomerne hlboké korene v histórií ľudstva. Používala ho rehoľa sv. Antona Pustovníka, rytieri rádu Tau, a taktiež  nasledovníci odkazu sv. Františka.
 6. Vidlicový kríž v tvare Y odkazuje na strom života. Využívali ho na ukrižovanie tých najväčších zločincov a hriešnikov. Symbolizuje znovuzrodenie, víťazstvo nad smrťou a počiatok nového života.
 7. Andrejský kríž v súčasnosti využíva ruská a škótska námorná pechota na vlajke svojej flotily. Apoštol Andrej bol ukrižovaný na kríži, ktorý bol šikmo postavený.
 8. Grécky rovnoramenný kríž sa používa vo východných obradoch a bol obľúbeným pôdorysom pre mnohé byzantské a sýrske stavby.
 9. Latinský kríž  vznikol z gréckeho kríža predĺžením spodného ramena. Používa sa v západnom obrade a je obľúbený medzi románskymi a gotickými kostolmi.
 10. Jeruzalemský veľký rovnoramenný kríž so štyrmi malými krížikmi, ktoré zapadajú do rohov veľkého kríža symbolizuje Krista a malé kríže predstavujú evanjelistov. Špekuluje sa, že to môže predstavovať päť Kristových rán. Figuroval v križiackych výpravách ako symbol Rytierskeho rádu Svätého hrobu. Dnes sa využíva ako znak Jeruzalemu.
 11. Maltézsky rovnoramenný kríž s ramenami zužujúcimi sa smerom k stredu – na konci sú ramená prelomené a zakončené rôznym spôsobom, predstavoval mnohé rády ako johanitov, templárov a dodnes aj maltézsky rád. Špeciálny význam má osem hrotov kríža, ktoré odkazujú na osem blahoslavenstiev z reči na hore.
 12. Trojlístkový rovnoramenný kríž - koniec každého ramena tvorí trojlístok. Kedysi figuroval ako talizman druidov. V kresťanstve nadobudol nový význam ako symbol sv. Trojice. Predstavuje spojenie Kristovho kríža a sv. Trojice.
 13. Benediktínsky rovnoramenný kríž vložený do oválu - medzi jeho ramenami sú iniciály C, S, P, B, teda kríž svätého otca Benedikta. Na zvislom ramene sa nachádzajú iniciály C, S, S, M, L a na priečnom ramene písmená N, D, S, M a D, ktoré odkazujú na myšlienku: “Kríž svätý nech je mojím svetlom, diabol nech nie je mojím vodcom.” V ovále kríža sa nachádza 14 písmen, ktoré odkazujú na slová: “Odstúp satan, nezvádzaj ma k márnostiam, to, čo mi nahováraš je zlé, sám si vypi svoje jedy.” Benediktiánsky kríž je znakom ochrany pred diablom.
 14. Svätopeterský / Obrátený latinský kríž - kríž hlavou nadol pripomína ukrižovanie apoštola Petra, preto je symbolom nástupcov apoštola Petra. Avšak má aj temnejšie významy. V súčasnosti ho ako svoj symbol používajú satanisti vo význame Antikrista, teda skaza.
 15. Pápežský kríž s tromi priečnymi brvnami – v hierarchickom usporiadaní symbolizujú pápežskú tiaru, kardinálsky klobúk a biskupskú mitru. Preto používa pápež kríž s tromi ramenami, kardináli a arcibiskupi s dvoma ramenami a biskupi s jedným ramenom.
 16. Pravoslávny kríž – vychádzajúci z latinského kríža a disponuje tromi ramenami. Prvé rameno odkazuje na tabuľku umiestnenú nad Kristovou hlavou. Druhé najdlhšie rameno odkazuje na brvno, na ktorom boli pribité Kristove ruky. Tretie najkratšie rameno odkazuje na legendu, podľa ktorej priečne rameno, na ktorom mal Kristus pribité nohy, povolilo, a preto je šikmé.
 • Význam krížika na krku

Krížik na krku predstavuje ochranu pred zlom. Je jedno, ako tento krížik nosíte, či už vodorovne alebo vertikálne, základom je vaša čistá viera v Boha. Význam hocakého symbolu je vždy len taký, v aký vy samy veríte.

Najrozšírenejší kríž je kríž kresťanský, avšak kríž je dávny symbol používaný už pred vznikom kresťanstva. Najstaršie nájdené zmienky kríža pochádzajú z paleolitu. Význam kríža vyjadruje dobrú orientáciu v priestore a čase, premenu negatívnej energie na pozitívnu, harmóniu a rovnováhu. Prastarý kríž je slnečný symbol, ktorý prepája rôzne roviny bytia.

Okrem kresťanského kríža a prastarého kríža poznáme aj pohanské kríže ako sú keltský alebo egyptský tzv. nílsky kríž. Egyptský kríž nazývaný Ankh, teda kríž so slučkou nad horizontálnym ramenom vyobrazuje život, znovuzrodenie, druhý svet a počatie. V dnešnej dobe sa využíva v ezoterike na očistenie energie.

Kríž môže v niektorých kultúrach znamenať aj mier či smrť. Keltský kríž tzv. Runa smrti sa v germánskych kmeňoch používala v čiernej mágii na prekliatie človeka. Používali ho aj druidi či satanisti pri prijímaní nových členov. Každý nový prírastok do kultu mal zlomiť ramená kríža a tým vytvoriť zlomený kríž, ktorý pripomína stopu havrana. Tento znak dobre poznáme aj vďaka Greenpeace hnutiu.

 • Krížik ako strieborný prívesok

Krížik má mnoho významov a hlbokú symboliku. Pre človeka môže znamenať nič alebo všetko. Ľudia môžu nosiť krížik ako prívesok z módnych dôvodov. Niektorí však veria v posvätnú silu krížika. Môžu sa domnievať, že krížik nositeľovi prisudzuje ochranu pred chorobami, démonmi a temnými silami. V ťažkých chvíľach je pre nich tento prívesok neoceniteľný.  Z našej ponuky si môžete vybrať napríklad veľmi obľúbený anjelský krížik so srdiečkom., alebo strieborný náhrdelník s krížikom na krk.

 • Prečo nosiť krížik?

Nosenie krížika na krku je čisto individuálna záležitosť. Mnohý však veria v jeho ochrannú silu a pomáha im často prekonať trpké osudy života. Krížik nosíme nielen pre vieru, ale aj pre príjemné spomienky na darcu tohto šperku. Práve rodičia či starí rodičia nás poctia takýmto darčekom. Ostáva nám ako pekná pamiatka, ktorá z času na čas zahreje pri srdci. Krížik nám môže dodať energiu do dňa i života, dobrú náladu a ochranu pred neprajníkmi.

 • Prečo niekomu darovať šperk s krížikom?

Krížik je úžasný darček pre milovaného človeka. Je perfektným darčekom pre novorodeniatko, ktoré chcete uchrániť pred všetkým zlým. Krížik sa stal aj módnym doplnkom pre rôzne umelecké smery, ako napríklad gótov. Krížik je často podarovaný ako elegantný náhrdelník, no môžete ho nájsť aj ako prívesok na náramok. Sú rôzne podoby kríža, kombinácie so symbolmi a znakmi napr. kríž s levom a rôzne významy, ktoré sa naň viažu. Strieborný prívesok krížik a nekonečno Vám privolá lásku a nádej. Práve my si vyberáme význam, v ktorý chceme veriť a ktorý chceme prezentovať.

 • Najobľúbenejšie krížiky:
.