Čo znamenajú značky na šperkoch

 

Puncové značky


Puncová značka je symbol, ktorý sa nachádza na šperkoch z drahých kovov. Táto značka vás informuje o rýdzosti kovu a o tom, či bol šperk skontrolovaný úradom, nezávislým na výrobcovi alebo predajcovi. Naším zákazníkom môže prísť, že puncovné značky sú skôr estetickým nešťastím, avšak z nášho pohľadu sú nevyhnutne potrebné. Presne vďaka puncovým značkám si môžete byť istí, že sa jedná naozaj o ten drahý kov, aký predajca uvádza, takže nezabudnite týmto malým symbolom venovať rovnakú pozornosť, ako venujete kvalite a vzhľadu celého šperku.


Kto vydává puncové značky


Puncový úrad je nezávislý štátny orgán, ktorý vydáva puncové značky. Ak by ste chceli, môžete si našu spoločnost Moje OLIVIE s.r.o. vyhľadať v registrri Puncového úradu ČR. Stačí len vyplniť obchodov meno alebo IČO spoločnosti. Úlohou puncového úradu je overovať rýdzosť výrobkov z drahých kovov, vykonávať puncovú kontrolu a puncovú inšpekciu.


Značky, ktoré môžete nájsť na svojich šperkoch


Na každom šperku sa nachádza niekoľko rôznych značiek - štátne, zodpovednostné a rýdzostné. Každá značka poskytuje o šperku iné informácie a má svoj vlastný význam. Štátnu puncovú značku môže udeliť len puncový úrad, značka plní úlohu hlavnej kontroly. Zodpovednostné a rýdzostné značky razí na šperky samotní výrobcovia.


Štátne puncové značky


Najdôležitejšie značka, ktorú môžete na šperku nájsť. Značka jasne udáva o aký kov sa jedná a tiež udáva rýdzosť kovu. Štátne punc taký potvrdzuje, že značky vyrazené výrobcom uvádza pravdivé informácie o drahom kove. Pre lepšiu orientáciu si môžete prezrieť tabuľku štátnych puncových značiek.


Slovenské štátne puncove značky

Rýdzostné značky


Rýdzostné značky majú predovšetkým informatívny charakter. Rýdzostná značka, je číslo udávajúce rýdzosť kovu. Rýdzosť vychádza zo slova rýdze - čistý. Toto číslo nás informuje o pomere hmotnostného obsahu drahého kovu v zliatine. Najčastejšie značka, ktorú môžete nájsť na strieborných šperkoch je 925. Všetky strieborné šperky na OLIVIE.sk sú tejto rýdzosti. 925 preto, že sa jedná o zliatinu s obsahom rýdzeho striebra z 92,5% a zvyšných 7,5% je prímes, najčastejšie meď. Táto zliatina nesie názov šterlingové striebro. Značku 999 môžete nájsť napríklad na investičnom striebre.
Na šperkoch zo zlata je najčastejšie k videniu značka 585 (585/1000), tá označuje 14karátové zlato. 18karátové zlato nájdete so značkou 750 (750/1000). Rýdze 24-karátové zlato má značku 999, avšak je nevhodné pre výrobu šperkov.


Identifikačné značky


Zodpovednostné značky


Každé registrované spoločnosti alebo zlatníkovi je Puncovým úradom pridelené toto označenie. Zodpovednostná značka je pridelená ako obchodníkom, tak i výrobcom. Z pravidla sa používajú iniciály spoločnosti. Spoločnosti Moje OLIVIE s.r.o. bola pridelená značka MOL. Zodpovednostná (dovozová) značka informuje o tom, že, šperk bol dovezený zo zahraničia, ale zodpovednosť za neho preberá predávajúci spoločnosť.
ODPOVĚDNOSTNÍ ZNAČKA MOJE OLIVIE


V Českej republike sa používajú dve rôzne identifikačné značky, záleží na tom či je šperk na území Česka importovaný alebo je tam vyrobený. Vedľa zodpovednostné značky sa používa aj výrobná značka.


Výrobné značky


Jedinečné označenie každej registrované spoločnosti alebo zlatníka, ktoré je pridelené Puncovým úradom. Tiež sa jedná z pravidla o iniciály spoločnosti. Túto značku je možné používať len na značenie vlastných výrobkov.
Ak vás zaujíma viac informácií o puncovníctve, na stránkach Puncového úradu si môžete prečítať mnoho zaujímavých informácií.


Ktoré šperky sa musí puncovat


Pri dovezených šperkoch záleží na tom, z akej krajiny boli dovezené. Puncové značky krajín, ktoré podpísali Viedenskú konvenciu a krajiny, ktoré so Slovenskom podpísali dohodu o vzájomnej platnosti puncových značiek, sú slovenským Puncovým úradom uznané. To znamená, že je už nie je nutné opatriť slovenským puncom. Na šperkoch z týchto krajín, môžeme vidieť puncovnú značku príslušného štátu alebo konvenčný punc. Ak je šperk dovezený z inej krajiny, musí byť označený zodpovednostnou značkou a potom predložený na kontrolu Puncovému úradu, ktorý ho označí štátnou puncovou značkou.
Každý šperk vyrobený na území Slovenskej republiky, ktorý je zo zliatin striebra, zlata a platiny musia byť opatrený zodpovednostnou značkou a po kontrole Puncovým úradom tiež štátnou puncovou značkou. Rýdzostná značka na týchto šperkoch povinná nie je.

Ktoré šperky sa nemusí puncovat


Šperky, ktoré majú podlimitnú hmotnosť sú výnimkou. Podlimitnou hmotnosťou sa rozumie 0,5g pri platine a zlate. Na Slovensku je pri striebre podlimitná hmotnosť označovaná do 3g respektíve do 3,49g, pretože hmotnosť striebra sa zaokrúhľuje na celé čísla. Tieto podlimitné šperky nepodliehajú puncovej kontrole, ale je u nich povinné označenie zodpovednostnou a rýdzostnou značkou.
Podlimitné šperky, ktoré sú dovezené zo zahraničia nepodliehajú štátnej puncovej kontrole, ale musí byť opatrené rýdzostnou značkou a zodpovednosťou značkou.