Kvôli technickým problémom platí 33% zľava s kódom SPECIALNIGHT do polnoci 24. 6.

Podmienky akcie Historický štvrtý Night Shopping

Podmienky akcie „Historicky štvrtý Night Shopping“

Základné ustanovenia

  1. Tieto podmienky akcie stanovujú pravidlá, podmienky používania, právomoci účastníkov a tiež povinnosti usporiadateľa akcie zvanej „Historicky štvrtý Níght Shopping“ (ďalej len „akcia“).

Usporiadateľom akcie

Moje OLIVIE s.r.o.
IČ: 04763289
DIČ: CZ04763289

So sídlom: Marešova 312/8, Ostrava, 71000.

Zapísané na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 65065

Kontaktné údaje:

E-mail: info@olivie.sk
Tel: +421 222 205 405
Web: www.OLIVIE.sk

(ďalej len „usporiadateľ“).

  1. Akcia sa realizuje prostredníctvom internetového obchodu usporiadateľa na adrese www.olivie.cz a www.olivie.sk (ďalej len „internetový obchod“)
  2. Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci, ktorí splnia podmienky účasti na akcii (ďalej len „účastník akcie“).

Termín a miesto konania akcie

Akcia prebieha dňa 23.6. 2024 v čase 19:00 až 23:59 (ďalej len „doba konania akcie“) na území celej Českej a Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania akcie“).

Priebeh a podmienky akcie

  1. Akcia sa vzťahuje na všetky produkty uvedené v katalógu internetového obchodu, ktorých dostupnosť je uvedená „skladom“.
  2. Na uplatnenie zľavy bude k dispozícii zľavový kód. Výška zľavy a znenie zľavového kódu budú oznámené na začiatku akcie 23. júna 2024 o 19:00.
  3. Zľavový kód nie je možné sčítať ani vzájomne kombinovať s ďalšími špeciálnymi zľavami či zľavovými poukazmi alebo bodmi z vernostného programu OLIVIE+.  Zľava sa automaticky odpočíta po vložení zľavového kódu v 1. kroku košíka do kolónky „Vložiť zľavový kód“.
  4. Zľava bude odpočítaná z celkovej hodnoty všetkých produktov v objednávke.
  5. Zľavu nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iný platobný prostriedok.

Záverečné ustanovenia

Podmienky akcie sú umiestnené na webovej stránke (ďalej len „stránka akcie“).

Účastník akcie sa ďalej riadi obchodnými podmienkami internetového obchodu, ktoré sú sprístupnené na adrese: https://www.olivie.sk/obchodne-podmienky/.

Usporiadateľ akcie si vynahradzuje právo akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodov. V prípade zmeny podmienok a pravidiel akcie bude usporiadateľ informovať účastníkov akcie oznámením na stránke akcie.

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo odoslať zásielku s oneskorením (viac ako 1 pracovný deň), vzhľadom na vysoký záujem o akciu.

 

V Ostrave dňa 21.5. 2024